ONLINE REZERVASYON
ONLINE
REZERVASYON
Genel Bilgiler

Silence Beach Resort unutamayacağınız tatilleriniz için Türkiye'nin en kapsamlı tatil merkezini yarattı. Akdeniz'in içinizi ısıtan güneşin de yaşanan her dakika keyifli saatlere, bu saatler ise unutulmaz tatil günlerine dönüşecek...

Silence Beach Resorte ilk girdiğiniz andan itibaren kendinizi özel hissedecek, güler yüzlü personelimiz ve muhteşem lobimiz karşısında büyüleneceksiniz. Maksimum misafir memnuniyeti anlayışımız, güler yüzlü ve deneyimli personelimiz sayesinde EN GÜZEL ANLARINIZI EN GÜZEL ANILARINIZA dönüştürüyoruz.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan tesisimiz Manavgat’a 13 Km Antalya Havalimanına 75 Km uzaklıktadır. Denize sıfır 340 m uzunluğundaki özel plajımız ile siz değerli misafirlerimizi bekliyoruz.

KVKK

SÜRTUR TURİZM A.Ş GRUBU OLUŞTURAN ŞİRKETLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Sürtur Turizm A.Ş Otel İşletmeleri olarak, tarafımızca sunulan hizmetler sırasında elde ettiğimiz kişisel verilerin korunmasına azami özeni göstermekteyiz. Bu bağlamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK) uyarınca, madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve madde 11 çerçevesinde hangi amaçla verileriniz haklarınız ile ilgili olarak bilgi vermek isteriz. İlgili kanunun madde 12 kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda anlatmış olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

Sürtur Turizm A.Ş Otel İşletmeleri, iş bu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

GİZLİLİK

Web sitemize girilen bilgilerin güvenliği açısından şirketimiz sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.  Sitemize kişisel bilgi girilmesi durumunda bu bilgiler bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında güvenli bir şekilde korunmaktadır. Müşteri kişisel bilgileri yasalara uygun olarak verilmiş Mahkeme/Savcılık kararları, yasal istisnalar, ve kişinin kendi açık yazılı onayı dışında, hiçbir şekilde üçüncü kişilere verilmez. Ancak, şirketimiz, meydana gelebilecek bir sahtecilik/ dolandırıcılık ya da herhangi bir soruşturma ya da bilgi güvenliği ihlali konusunda yasal merciler ve diğer ilgili kurumlar ile işbirliği yapabilir ve yasalar tarafından gerekli görülen hallerde ya da adli makamların talebini yerine getirmek maksadıyla , elde edilen her türlü bilgiyi (kişisel veriler dahil) ifşa etme hakkını da saklı tutar.

 

  1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

İşletmemiz sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek adına talep edilen ve kendi istek-iradenizle bizimle paylaşmış olduğunuz tüm bilgilerin (isim, soy isim, yaş, e-posta adresi, telefon numarası vb) sizin kişisel verileriniz olduğunu ve ilgili mevzuatta öngörülen şekillerde bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dahil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilmenizi isteriz. Ayrıca işletmelerimiz hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, işletmemizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, işletmemizin düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Bu kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, işletmemizin satış, pazarlama faaliyetlerinde, misafir ilişkileri yönetimi kapsamında, yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile yeterli önlemler almak kaydıyla ve hizmet kalitesini arttırabilmek amacıyla kullanılacaktır.

Kişisel verileriniz, açık rızanız olmadıkça yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddesi kişisel verilerin işleme şartları ve madde 6 kapsamında işlenecek ve saklanacaktır.   

Kişisel verileriniz, işletmemiz tarafından verilen hizmetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

İşletmemiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almakta, kişisel verileri genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklamaktadır. Ancak, internetin doğası gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmasına rağmen dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılabilmektedir. Bu tür kullanımında doğacak zarar Sürtur Turizm A.Ş İşletmeleri sorumluluğunda değildir.

Şirketimizin resmi sitesindeki ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan misafirlerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla 3D Secure uygulaması ile alınmakta, ödemeye yönelik tüm işlemlerin silence.com.tr ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda bir garanti verememekle birlikte, web sitesine veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

  1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda maddelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda şirket olarak ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimiz yasadan doğan sorumlulukları eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla edinilir. Bu kapsamda edinilen kişisel verileriniz KVK Kanunu madde 5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda ve bu metnin yukarıda belirtilen sebeplerle ifade edilen amaçlarla işlenmekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.

  1. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi

KVK kanunu madde 6 kapsamında kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir. Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen önlemleri yeterli düzeyde alır. Şirketimiz, daha iyi hizmet verebilmesi için kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden açık rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.

 

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla ve Kimlerle Paylaşabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Sürtur Turizm A.Ş bünyesinde, kanunen yetkili kurumlara, şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve özel kişiler ile emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara, KVKK’nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 Kapsamında İlgili Kişi Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi (ilgili verilerin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce aydınlatma ve onayının alınması hakkının olduğunu) şirketimize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre en geç 30 iş günü içerisinde ücretsiz olarak sonuçlanacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret ön görülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ uyarınca,

  • Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
  • Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu olarak şirketimiz tarafından talep edilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işleme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir. Buna karşın, işletme içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. İşletmemiz, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

  1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Talepte Bulunmak İçin

KVKK Kanunu’nun 13.maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya “Kişisel Verileri Koruma Kurulu” belirlediği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince yazılı olarak işletmemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvuru ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11.maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.silence.com.tr. Adresinde formun imzalı bir nüshasını kızılağaç oteller mevkii adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK kapsamında diğer yöntemlerle gönderebilir, ilgili formu kayıtlı elektronik posta adresinizden; güvenli elektronik imzanız ya da mobil imzanız info@silence.com.tr adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği taktirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

 

İşbu sözleşmede öngörülen şartları, gerek web sitemiz vasıtasıyla gerekse doğrudan sunduğumuz hizmetleri talep etmekle kabul etmiş bulunduğunuzu belirtir, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası ile ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

SÜRTUR TURİZM İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Tel: +90 242 744 00 00 (pbx)

Fax: +90 242 744 00 66

E-posta: info@silence.com.tr

 

***SÜRTUR TURİZM İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Foto Galeri